مقدمه:

آلودگی میکروبی محصولات پزشکی باید تا قبل از فرآیند استریل به حداقل  مقدار خود برسد. که این امر با کنترل مواد اولیه، فرآیند و محیط ساخت وسایل پزشکی حاصل می­شود. حتی پس از کنترل دقیق این روند، تعداد کمی از میکروارگانیسم­ها قادر به رشد در وسایل پزشکی تولید شده در اتاق تمیز قبل از استریل شدن محصولات هستند. آزمون بایوبردن برای تخمین جمعیت میکروارگانیسم­ها بر روی سطح یا درون تجهیزات پزشکی انجام می­شود که باید تعداد آن مطابق با استاندارد در محدوده مجاز باشند. با این آزمون می­توان تا حدی نوع میکروارگانیسم­ها را هم شناسایی و با توجه به منشا میکروارگانیسم­ها، برای کاهش آنها برنامه ریزی کرد.

روش آزمون:

آزمون بایوبردن (شمارش میکروبی) مطابق با استاندارد ISO11737-1  انجام می شود. پس از نمونه برداری از محصول کلنی­ها شمارش می­شوند تا بار میکروبی محصول (تعداد) مشخص شود. همچنین میکروارگانیسم­ها به صورت اولیه شناسایی شده و اگر حضور یکی از میکروارگانیسم­ها در محصول غیرطبیعی بود، باید شناسایی تشخیصی بر روی آنها انجام شود. به طور کلی آزمون بیوبردن به طور مستمر و طی دوره­های زمانی منظم انجام می­شود.

By |2019-11-13T10:07:21+00:00سپتامبر 5th, 2019|